dimarts, 10 de maig de 2016

Querol (Cerdanya)

 Nom del castell: Querol (Cerdanya)
Data de construcció: XII
Municipi: La Tor de Querol
Comarca: Cerdanya
Altitud: 1.389 m
Coordenades: E 1.843644 N 42.498671 (Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: el castell està situat a la mateixa carretera N-20 entre les poblacions de La Tor de Querol i Porta.
El castell de Querol és una antiga fortificació, actualment arruïnada, al llogaret de Querol de la vila de Porta (Alta Cerdanya). Per bé que el lloc de Querol és documentat ja al 1011, el seu castell no apareix esmentat (castri de Querol) fins a un document del 1243 en què Jaume el Conqueridor prohibí alguns mals usos del batlle reial, castlà de la població i que s’allotjava a la fortificació. El castell era de propietat reial ja al 1396 i segurament abans. Posteriorment Ferran II d’Aragó suprimí la senyoria de la Torre Cerdana i la incorporà a la del castell de Querol (1493), i al 1569 Felip II de Castella separà el càrrec de batlle de Querol del d’alcaid dels castells de la vall de Querol i de Puigcerdà, que fins al moment s’havien regit conjuntament. 
El castell va ser destruït al segle XVIII, i les restes van ser declarades monument històric de França, el 2 de maig del 1927. El 1985 les torres foren consolidades i mínimament restaurades. La importància militar del castell pot ser inferida a partir d’un inventari medieval del seu arsenal: 17 ballestes, 16 cuirasses, 14 gorgeres i 2 bombardes, a més d’altres elements militars.
De la gran edificació que havia estat, amb dos recintes, en l’actualitat només se’n conserven una torre i les restes d’una altra, corresponents ambdues al recinte superior o sobirà. D’aquest clos superior en queden, ultra les dues torres dels segles XII o XIII, restes dels murs que el limitaven. La torre més ben conservada fa 10 metres d’alçada per quatre de costat (a la base), en tres nivells, i és de planta quadrada, feta de pedresgrosses, amb espitlleres i rematada per merlets; hom diu que va servir de cort de porcs a començaments del segle XX. L’altra torre, a uns 12 metres de distància, hauria estat semblant, però de planta més rectangular, cosa que encara es pot veure malgrat l’afonament de tota la seva façana nord. Ambdues reposen directament sobre la massa granítica on s’edificà el castell. Per defora del recinte principal, o sobirà, hi havia el segon, el “clos jussà”, del qual encara en resten murs deforça alçada, delimitant un espai poligonal amb accés per un arc de mig punt adovellat. Un Plan et projet du chateau de Carol del 1775 mostra una construcció isolada, de planta baixa i pis, amb tres torres. La diversitat de tècniques constructives observables a les restes conservades, testimonien que el castell tingué diverses intervencions arquitectòniques al llarg d’un extens període temporal.

Extret de: https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Querol_(Porta)
Elena Fàbregas & Jordi Gironès / Maig de 2016

+ fotografies: CastellsCatalans/Querol
tota la informació a: www.castellsCatalans.cat