dimarts, 10 de desembre de 2013

Torre de Moja

 Nom del castell: Torre de Moja
Data de construcció: X
Municipi: Olèrdola
Comarca: Alt Penedès
Altitud: 226 m
Coordenades: E 1.689984 N 41.326271 (Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: situat dins el nucli urbà de Moja, pertanyent al municipi d’Olèrdola.
El lloc de Moja s’esmenta l’any 981 en una venda de terra i vinya feta a Guilamany. El 1010 Adalbert, fill del vescomte de Barcelona dóna en testament l’alou de Moja al monestir de Sant Cugat del Vallès. El germà d’Adalbert, Geribert de Subirats, no acceptà la donació i això motivà la intervenció del comte de Barcelona el qual reconegué els drets del monestir l’any 1013. El 1109, el comte Ramon Berenguer III va donar al monestir la farga i la ferreria que posseïa a Moja.
El 1114 l’abat Rotllan de Sant Cugat encomanà a Bernat Arnau i a la seva muller Sicarda els feus d’Arnau (pare de Bernat) i la batllia de Moja amb la torre, que havien de reconstruir, perquè segurament la torre havia estat malmesa en les ràtzies almoràvits de principis del segle XII.
El 1234, el rei Jaume I confirma tots els castells i possessions del monestir de Sant Cugat del Vallès, entre elles la «dominicaturam de Modia». Al segle XVII, la familia Copons tenia el domini útil de la quadra de Moja. Ramon de Copons i de Grimau, senyor de la torre de Moja rebé l’any 1702 el títol de marquès de Moja.
És una torre de planta circular. Té un diàmetre intern de 515 cm. L’alçada és de 14 m des del sòl exterior fins al terrat. L’interior resta dividit en dos compartiments, l’inferior d’uns 7,5 m, i un altre de superior acabat amb una cúpula. L’espai superior estaria dividit per dos trespols de fusta. Les parets són fetes de pedres poc treballades, però col·locades en filades i unides amb morter de calç. A l’exterior, els murs eren arrebossats. Pel que fa a la datació, la torre, que ens ha arribat en un estat de conservació molt bo, pot establir-se en el segle X si bé seria molt refeta el segle XII.

Extret de Catalunya Romànica, vol. XIX El Penedès L’Anoia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1992, p. 153-154.
Jordi Gironès i Vilardebò / Desembre de 2013

+ informació en PDF: CastellsCatalans/TorreMoja
tota la informació a: www.castellsCatalans.cat