dimecres, 26 de setembre de 2007

Orís (Osona)

El castell d’Orís es troba situat a una altitud de 744 m i en turó encimbellat molt visible des de la Plana de Vic. La seva situació és molt estratègica i complia una clara missió de salvaguarda en el pas del Ter camí de la vila de Ripoll, tal com feia el veí castell de Torelló, situat pràcticament a la mateixa alçada; des de l’un hom pot veure ben proper l’altre.
L’esbelt turó on és emplaçat correspon a un dels característics turons testimoni que hi ha a la Plana de Vic, formats per margues grisenques, que s’han mantingut dempeus malgrat l’erosió. La major duresa de la seva roca ha permès que es mantingués sense acabar d’enderrocar-se a través d’un procés d’aixaragallament com el de la major d’aquesta plana.
L’entorn geogràfic és dominat per una vegetació escassa a causa de l’aprofitament de la terra per part dels pagesos, restant-ne alguns rodals de roures i algunes alzines.

La notícia més antiga sobre aquest castell data del 914. 

Les guerres esdevingudes des de la remença, finida el 1472, fins a la dels set anys dels segle XIX, han tingut repercussions en aquest castell i han estat la causa de l’actual estat ruinós. Ja en el diccionari de Madoz se’n parla d’ell com a «un castillo antiguo arruinado » (1849).
Antoni Pladevall considera que hi ha almenys quatre èpoques ben diferenciades de construcció: «a l’angle de ponent-migdia s’hi veuen restes de parets i la planta de la capella de Sant Pere, d’època romànica, probablement del segle XII; vers llevant, emparat per un mur gòtic tardà, hi ha una gran cambra, mig soterrada, de volta apuntada de tipus gòtic primitiu; i el mur més alt i ben concertat, de la banda de tramuntana, mostra diverses èpoques de construcció que s’entenen del segle XV al XVII». 

Nota: per fer aquest escrit he recollit la major part de la informació històrica de l’escrit del volum IV de l’obra sobre els Castells Catalans publicada per l’editor Rafael Dalmau l’any 1973 (segona edició del 1993).

Jordi Gironès Vilardebò / setembre de 2007

+ fotografies : castell d'Orís