dimarts, 8 de març del 2016

Siurana

Nom del castell: Siurana
Data de construcció: VII-XII
Municipi: Cornudella de Montsant
Comarca: Priorat
Altitud: 752 m
Coordenades: E 0.935500 N 41.258414 (Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: situat al lloc de Siurana on s’hi arriba des de Cornudella mitjançant una carretera de 7 km que salva la cinglera on hi ha el nucli habitat i el castell.
El Castell de Siurana és un castell medieval situat a l’est de Siurana de Prades, una entitat de població
del municipi de Cornudella de Montsant (Priorat). El castell està situat arran del cingle, en una elevació davant del poble, protegint l’únic accés natural possible. En resten murs, la base de la torre i una cambra amb volta reforçada per un arc. Gran part de la construcció és feta amb carreus de gran mida i bona factura. Les restes cristianes es superposen a les restes d’una fortificació califal. El castell fou declarat bé cultural d’interès nacional.
Sembla que els sarraïns organitzaren el territori entre principis del segle VIII i mitjan segle IX. El territori adscrit al castell de Siurana comprendria bona part del Priorat, sectors de l’Alt i Baix Camp, la Conca de Barberà, les Garrigues i, potser, de la Ribera d’Ebre. La Siurana sarraïna devia consistir en dos àmbits: el castell, segurament reduït a la «selòquia» que era com s’anomenava la part més alta dels castells musulmans i un segon àmbit, de refugi per a la població on hi havia la vila. 
L’avenç de la conquesta cristiana per la Conca de Barberà i el Camp de Tarragona van convertir Siurana en una marca de frontera des del segle XI. L’any 1146 Ramon Berenguer IV dóna el «castrum et villam de Siurana cun omnibus terminis suis» a Berenguer Arnau i els seus fills amb la reserva d’una cinquena part per a l’orde del Temple però no es té notícia que s’intentés la conquesta de Siurana ja que Ramon Berenguer IV es concentrà a conquerir abans Tortosa i Lleida (1148-1149). Fou l’últim reducte musulmà de la Catalunya Nova, pres el 1153-1154, per les hosts de Ramon Berenguer IV després d’un temps de setge. El 1153, en ple setge, Ramon Berenguer IV va concedir carta de poblament als habitants i futurs pobladors de Siurana.
Conquerits terme i castell, s’integren al patrimoni reial i es posa al capdavant de la castlania a Bertran de Castellet i més endavant a Albert de Castellvell, ambdós partícips en la conquesta del territori. Amb la major part del terme islàmic de Siurana, exclosos Montblanc i Escornalbou que se separaren, es formà, en el regnat d’Alfons I, la batllia reial de les Muntanyes de Siurana, dita més endavant de les Muntanyes de Prades, governada per un batlle general que residí al castell. A partir de 1174, la batllia pertangué a la reina Sança, esposa d’Alfons I i, posteriorment, a les reines Leonor de Castella, Violant d’Hongria i Constança de Sicília. 
La batllia fou la base de la creació del comtat de Prades l’any 1324 per part de Jaume II. Durant els primers temps cristians, la vila assolí un notable veïnat; fins i tot fou refugi del catarisme. La seva situació encimbellada, i un cop passat el perill sarraí, li féu perdre la capitalitat del territori davant Prades, amb millors condicions d’habitabilitat i comunicacions. Al segle XIII el castell de Siurana, ja lluny de la frontera, havia perdut valor com a plaça militar i es transformà en presó de l’alta aristocràcia. El pres més notable fou Carles l Coix (Carles II d’Anjou), príncep de Salern i després rei de Nàpols, clos a Siurana entre els anys 1286 i el 1288 i que fou alliberat després de lliurar tres fills en qualitat d’ostatges i una gran quantitat d’argent. Carles, Lluís i Robert d’Anjou . Es diu que, per influència dels franciscans a Siurana, Lluís d’Anjou es va fer religiós i va arribar a ser bisbe de Tolosa i sant.
Durant la guerra (1462–1472) contra Joan II d’Aragó, la fortalesa fou utilitzada (1462) com a punt de partida per a llurs atacs al Camp de Tarragona. Felip IV de Castella ordenà la seva destrucció l’any 1651 a la fi de la Guerra dels Segadors. El 1812, durant la Guerra del Francès, les tropes napoleòniques hi feren estralls. 
El castell ha patit transformacions diverses al llarg del temps. Es compon d’un recinte sobirà i un de jussà. L’element principal del clos sobirà és la torre de planta rectangular (170 cm x 340 cm) de la qual se’n conserven uns 3 m d’alçada i les parets són d’un gruix de 140 cm.  Al recinte sobirà també hi ha restes d’una sala amb coberta de mitja volta reforçada per dos arcs torals. La volta i els murs són fets amb carreus ben escairats. S’ha proposat que podria haver fet funcions de presó però sembla més aviat una construcció per fer més confortable el recinte sobirà. En canvi, podria haver estat una cisterna; era important, en aquest lloc, disposar de reserva d’aigua. La datació se situaria cap al segle XIII.
El sector occidental del recinte sobirà estava protegit per unes muralles de les quals encara en queden alguns fragments. En la punta en forma d’esperó situada sobre el salt de la Reina Mora hi ha una espitllera. El mur degué ser refet i adaptat d’una construcció anterior. La part oriental també estava tancada per muralles, de factura més irregular. Hi ha restes d’una porta, situada a l’angle nord-est i restes d’algunes dependències. Pel que fa a les muralles d’aquest sector, i també la major part dels murs interiors, segurament corresponen a un moment tardà medieval o ja a l’inici de l’edat moderna. El recinte jussà conté una gran esplanada rocosa, d’uns 70 m de llarg per uns 15 m d’ample, a més d’una extensa zona inclinada situada a la banda sud, d’un 15 m més. Sembla que, contràriament a la majoria de castells, en aquesta part del castell és distingeixen els elements constructius més antics, segurament perquè el recinte sobirà va patir fortes destruccions i els materials van ser reaprofitats.  En el sector oriental hi ha una segona muralla col·locada directament sobre l’espadat d’un impressionant vall. Dins el recinte jussà hi ha restes de construccions al nord-oest i a l’extrem sud-oest, sota el clos sobirà. Del mur septentrional en sortia una paret que barrava el pas al camí que duia al poble.L’element més importat del recinte jussà és un mur de grans dimensions (el gruix arriba fins als 3,6 m) d’uns 60 metres de longitud. Comença a la façana est i segueix cap al nord on hi ha una espècie de torre de planta poligonal. Gira cap a l’oest, fa angle cap al nord i arriba a una altra construcció, potser una torre.  Al nord hi ha restes del muntant d’una porta, davant de la qual hi devia haver un pont per salvar l’impressionant vall que hi ha sota seu. Pel que fa a la datació es conclou que els murs més gruixuts d’aquest recinte jussà van ser construïts en època islàmica. La resta podrien haver estat fets entre els segles XII o XIII. La segona muralla ha de ser més moderna.
Extret de: https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Siurana
Elena Fàbregas & Jordi Gironès / Març 2016


+ fotografies: CastellsCatalans/Siurana
tota la informació a: www.castellsCatalans.cat

Falset

Nom del castell: Falset
Data de construcció: XII
Municipi: Falset
Comarca: Priorat
Altitud: 379 m
Coordenades: E 0.816429 N 41.145493 (Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: situat a la part alta del nucli urbà de Falset.
Castell de Falset és un castell termenat del municipi de Falset (Priorat) declarat Bé cultural d’interès nacional
Bastit sobre un turó rocós que domina el poble, es conserven ruïnes importants de murs i torres amb
estances interiors. Té elements de diverses èpoques des del segle XII-XIII-XIV al XIX. Segons els resultats de l’excavació realitzada a la meitat dels anys vuitanta, al final del segle XII o al principi del segle XIII, en aquest lloc es construí un castell. Sembla que era de mida força reduïda,molt més petit que el bastit en època gòtica. Les restes de la primera fortificació foren trobades sota la sala gòtica i sota el baluard de ponent. A l’est d’aquest castell primerenc hi havia l’església parroquial de Santa Maria, romànica, en l’actualitat pràcticament desapareguda. Al segle XIV, en esdevenir el castell de Falset la residència dels membres de la família reial catalano-aragonesa (comtes de Prades), aquesta fortificació fou ampliada i transformada. Es diferenciaren dos sectors: un a ponent, dedicat al castell i un altre, a llevant, destinat a l’església i a la casa rectoral.
La fortificació pròpiament dita s’organitzà al voltant d’un pati quadrat que era el centre del castell-palau. A la banda sud del pati hi havia una torre-porta per on es podia accedir a la fortalesa des de l’exterior. A la part nord del pati hi havia la gran sala o palau gòtic i algunes dependències que eren situades, si fa o no fa, en el mateix lloc que ocupava l’antic castell romànic. D’aquesta gran sala gòtica cal destacar les mènsules decorades que sostenien arcs apuntats diafragmàtics, una gran porta adovellada i els finestrals trilobulats. 
La part del segle XVIII és constituïda pel bastió Oest i les torres bessones, fetes per Felip V en tant que el segle XIX s’hi afegiren altres construccions arran la seva conversió en presó. 
La primera data coneguda del castell termenat de Falset és l’any 1168, quan Albert de Castellvell, per voluntat del rei, donà el lloc de Falset a Pere de Déu —castlà— amb l’encàrrec de bastir-hi una fortalesa i poblar-lo. El castell es deuria fer a partir d’aquesta data. L’any 1191, Pere de Déu donà carta de poblament a la vila. Després d’alguns anys de pugna per la senyoria, el 1192 el rei Alfons I atribuí a Albert de Castellvell, descendent de l’esmentat homònim, en lliure i franc alou, el castell de Falset. La senyoria passà a la germana d’Albert, Alamanda de Castellvell, muller de Ferran de Santmartí. El 1240, Alamanda vengué a la seva filla Blanca de Portella els castells de Falset i Marçà. A partir de 1244, trobem els castells de Falset, Móra, Tivissa i Marçà, que formaren part de la baronia d’Entença. El 1313 va signar amb Jaume II una convinença per la qual donava al rei els castells i viles d’Entença a la Ribagorça i els de Falset, Tivissa, Móra i Altafalla, reservantse  les rendes i la senyoria d’aquestes poblacions. A la mort de Guillem d’Entença, la baronia —i el castell de Falset— passaren a la corona. Jaume II hi agregà el comtat de Prades erigit a favor del seu fill Ramon Berenguer. Els comtes de Prades feren del castell de Falset la seva residència habitual. Els darrers senyors de Falset, els ducs de Medinaceli, hereus dels Cardona, entre els segles XV-XVII van ser també comtes de Prades.
Fou element important durant la guerra de Successió i fou enderrocat per ordre de Felip V que el manà reconstruir anys més tard, afegint-hi el bastió oriental i les dues torres. El 1825 s’hi feren obres de reforma per a convertir el conjunt en presó, funció que acomplí fins passada la Guerra Civil. Progressivament enrunat, la seva propietat passà de l’Ajuntament a la Diputació que inicià diverses obres de restauració i en l’actualitat alberga l’Arxiu Comarcal del Priorat i el Castell del Vi.

Extret de: https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell de_Falset
Elena Fàbregas & Jordi Gironès / Març 2016

+ fotografies: CastellsCatalans/Falset
tota la informació a: www.castellsCatalans.cat