dimarts, 8 de març de 2016

Falset

Nom del castell: Falset
Data de construcció: XII
Municipi: Falset
Comarca: Priorat
Altitud: 379 m
Coordenades: E 0.816429 N 41.145493 (Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: situat a la part alta del nucli urbà de Falset.
Castell de Falset és un castell termenat del municipi de Falset (Priorat) declarat Bé cultural d’interès nacional
Bastit sobre un turó rocós que domina el poble, es conserven ruïnes importants de murs i torres amb
estances interiors. Té elements de diverses èpoques des del segle XII-XIII-XIV al XIX. Segons els resultats de l’excavació realitzada a la meitat dels anys vuitanta, al final del segle XII o al principi del segle XIII, en aquest lloc es construí un castell. Sembla que era de mida força reduïda,molt més petit que el bastit en època gòtica. Les restes de la primera fortificació foren trobades sota la sala gòtica i sota el baluard de ponent. A l’est d’aquest castell primerenc hi havia l’església parroquial de Santa Maria, romànica, en l’actualitat pràcticament desapareguda. Al segle XIV, en esdevenir el castell de Falset la residència dels membres de la família reial catalano-aragonesa (comtes de Prades), aquesta fortificació fou ampliada i transformada. Es diferenciaren dos sectors: un a ponent, dedicat al castell i un altre, a llevant, destinat a l’església i a la casa rectoral.
La fortificació pròpiament dita s’organitzà al voltant d’un pati quadrat que era el centre del castell-palau. A la banda sud del pati hi havia una torre-porta per on es podia accedir a la fortalesa des de l’exterior. A la part nord del pati hi havia la gran sala o palau gòtic i algunes dependències que eren situades, si fa o no fa, en el mateix lloc que ocupava l’antic castell romànic. D’aquesta gran sala gòtica cal destacar les mènsules decorades que sostenien arcs apuntats diafragmàtics, una gran porta adovellada i els finestrals trilobulats. 
La part del segle XVIII és constituïda pel bastió Oest i les torres bessones, fetes per Felip V en tant que el segle XIX s’hi afegiren altres construccions arran la seva conversió en presó. 
La primera data coneguda del castell termenat de Falset és l’any 1168, quan Albert de Castellvell, per voluntat del rei, donà el lloc de Falset a Pere de Déu —castlà— amb l’encàrrec de bastir-hi una fortalesa i poblar-lo. El castell es deuria fer a partir d’aquesta data. L’any 1191, Pere de Déu donà carta de poblament a la vila. Després d’alguns anys de pugna per la senyoria, el 1192 el rei Alfons I atribuí a Albert de Castellvell, descendent de l’esmentat homònim, en lliure i franc alou, el castell de Falset. La senyoria passà a la germana d’Albert, Alamanda de Castellvell, muller de Ferran de Santmartí. El 1240, Alamanda vengué a la seva filla Blanca de Portella els castells de Falset i Marçà. A partir de 1244, trobem els castells de Falset, Móra, Tivissa i Marçà, que formaren part de la baronia d’Entença. El 1313 va signar amb Jaume II una convinença per la qual donava al rei els castells i viles d’Entença a la Ribagorça i els de Falset, Tivissa, Móra i Altafalla, reservantse  les rendes i la senyoria d’aquestes poblacions. A la mort de Guillem d’Entença, la baronia —i el castell de Falset— passaren a la corona. Jaume II hi agregà el comtat de Prades erigit a favor del seu fill Ramon Berenguer. Els comtes de Prades feren del castell de Falset la seva residència habitual. Els darrers senyors de Falset, els ducs de Medinaceli, hereus dels Cardona, entre els segles XV-XVII van ser també comtes de Prades.
Fou element important durant la guerra de Successió i fou enderrocat per ordre de Felip V que el manà reconstruir anys més tard, afegint-hi el bastió oriental i les dues torres. El 1825 s’hi feren obres de reforma per a convertir el conjunt en presó, funció que acomplí fins passada la Guerra Civil. Progressivament enrunat, la seva propietat passà de l’Ajuntament a la Diputació que inicià diverses obres de restauració i en l’actualitat alberga l’Arxiu Comarcal del Priorat i el Castell del Vi.

Extret de: https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell de_Falset
Elena Fàbregas & Jordi Gironès / Març 2016

+ fotografies: CastellsCatalans/Falset
tota la informació a: www.castellsCatalans.cat