dimarts, 17 d’abril del 2012

Rubí

Nom del castell: Rubí
Data de construcció: segle XII
Municipi: Rubí
Comarca: Vallès Occidental
Altitud: 143 m
Coordenades: E 2.026492, N 41.494527(Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: el castell està situat al costat del nucli urbà de la població de Rubí, just a la vora oest de la riera de Rubí. Actualment es troba en molt bon estat i en ell està ubicat l’ecomuseu urbà.

L’edifici actual del castell està composat de tres cossos: oest (part noble), nord i est, que envolten un pati a la part sud. Entre 1989 i 1990 l’arqueòleg medievalista Josep Maria Vila va fer un estudi del castell i de la seva cronologia, tot i distingint diversos períodes.
Del 986 fins al 1233: Correspon a la fortalesa que s’aixecava uns 200 metres a l’oest de les restes de l’ermita de Sant Genís.
Del 1233 fins al s. XIV: Aquest període arrenca el 1233, quan Berenguer de Rubí demana permís a Jaume I el Conqueridor per construir una domus per defensar-se dels seus enemics. Seria un casal de planta en forma de L concebut com a residència del senyor de Rubí.
El 1361 la família Torrelles convertí el casal en el seu castell i s’abandonà definitivament la fortalesa de Sant Genís. L’edifici és ampliat i presenta un aspecte de fortificació militar. Fou concebut com el punt de defensa del terme de Rubí i com a centre d’administració feudal.
Segle XV : Aquest període arrencaria a finals del segle XIV, quan la jurisdicció civil i militar que ostenta el senyor de Rubí passa dels Torrelles a mans del rei Joan I, l’edifici passa a convertirse en residència senyorial i perd el seu caràcter militar anterior. 
Del segle XVI al XVII: Durant aquests anys el castell és transformat en una masia, però no s’hi operen grans canvis en la seva estructura.
Segle XVIII : A principis del segle XVIII, el castell continua sent una casa de camp més on hi vivien els masovers. Es va construir una teulada d’un sol vessant al cos E, cosa que va fer que desapareguessin els merlets de la paret oriental, i es reomplissin els espais entre els que s’aixecaven a la paret occidental que l’havien coronat.
Segles XIX i XXI : Castell de Rubí i amfiteatre. Finalment, durant aquest període l’edifici pateix una sèrie d’enderrocaments de parets i es degrada notablement. Va passar successivament a mans de diverses famílies, fins que el 1983 fou adquirit per l’Ajuntament de Rubí, que el remodelà per adequar-lo a usos culturals (creació del Castell-Ecomuseu urbà), tot operant-se grans canvis en la seva estructura arquitectònica i malauradament destruint alguns elements d’interès arqueològic i arquitectònic; finalment al 2010 es construeix en la seva cara est un amfiteatre.

Escrit fet a partir del web: ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Rubí
Jordi Gironès Vilardebò / Abril 2012


+ fotografies: CastellsCatalans/Rubí
+ informació en PDF: castell de Rubí
Tota la informació al web : www.castellscatalans.cat