dimarts, 13 de maig de 2014

Beuda

Nom del castell: Beuda del Pla
Data de construcció: XV
Municipi: Beuda
Comarca: Garrotxa
Altitud: 561 m
Coordenades (Geogràfica - ETRS89) del Castellot: E 2.713087 N 42.244448 i del castell gòtic: E 2.704511 N 42.237843
Com arribar-hi: El castell gòtic o de Can Queixàs és al pla a 339 metres i a l’oest del nucli de Beuda on s’hi accedeix per pista forestal.
De fet Beuda dos castells: el Castellot com a castell original i principal, situat a un indret emcimbellat sobre el terme de Beuda, i el castell del Pla o de can Queixàs situat proper al nucli de l’església.
Es creu que el primer comte de Besalú, Udalard Bernat, senyor del castell de Mont-ros, es va casar amb Ermessenda, senyora de Beuda i Montagut. Amb aquest enllaç quedaven units en una sola família els feus de Castelló de Bas, Beuda, Montagut, Mont-ros i Milany, patrimoni secular de la casa de Bas. 
Després de molts anys de pertànyer a la casa de Bas, el Castellot va passar a mans de la família Queixàs. L’any 1360 apareix com a propietari del Castellot el senyor de Queixàs, per llegat familiar. 
Al segle XV la família Queixàs es construí un castell gòtic al pla, prop de l’església. En la façana d’aquesta fortalesa tardana hi ha l’escut de la família i és anomenada, precisament, mas Queixàs. És possible que a l’època medieval tardana, el castell roquer fos abandonat.
El Castell Nou de Beuda del Pla, registrat amb aquest nom a la Direcció General del Patrimoni cultural de la Generalitat. També conegut com el castell de Queixàs, fou propietat d’aquesta família fins al 1780. A partir d’aquesta data passa a mans de Francesc Coll. El 1831 era en possessió de Melcior-Lluís de Bou. Tot i que es documenta que el 1955 el seu estat era lamentable, actualment s’ha restaurat i és propietat del senyor Roca d’Olot.
Construcció del segle XV bastida sobre un edifici més antic. Està format per tres cossos de diferent alçada. El cos principal és de planta rectangular i teulat a dues aigües amb els vessants vers les façanes principals. La porta principal és d’arc de mig punt adovellat i la resta d’obertures tenen la llinda i els brancals realitzades amb carreus ben tallats mentre que la resta dels murs es realitzaren en pedra poc desbastada. Algunes de les finestres tenen decoració gòtica amb un arc conopial calat esculpit a la llinda i figures animals a les impostes. A la part superior són visibles els antics merlets tapiats per fer unes golfes. A la façana posterior hi ha annex un altre cos d’alçada inferior i amb la teulada perpendicular a la del cos principal. Aquí també són visibles sota la teulada els antics merlets tapiats.
El tercer cos és la torre de l’homenatge, que disposa de planta baixa, amb el mur atalussat, i tres pisos superiors. Una de les finestres del segon pis té dos arquets trilobats sense la columna central. Després de les restauracions es substituí el teulat a dues aigües per un de pla amb merlets. (Declarat l’any 1949 Bé Cultural d’Interès Nacional, tipus monument històric).

Extret de la web del patrimoni de la Generalitat de Catalunya: http://patmapa.gencat.cat/web/guest/patrimoni/arquitectura?articleId=HTTP://GAUDI_ELEMENTARQUITECTONIC_622
Elena Fàbregas i Corts / Jordi Gironès i Vilardebò - Maig de 2014


+ fotografies: CastellsCatalans/Beuda
+ informació en PDF: CastellsCatalans/Beuda
tota la informació a: www.castellsCatalans.cat