dimarts, 14 d’abril del 2015

Calaf

Nom del castell: Calaf
Data de construcció: XII
Municipi: Calaf
Comarca: Anoia
Altitud: 716 m
Coordenades: E 376135 N 4621543 (Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: situat a l’extrem oest del nucli urbà de Calaf.
Aquest castell ja el vàrem visitar fa 6 anys, exactament el 15 d'abril del 2009, si mireu les nostres fotografies de l'època, veureu l'estat en que es trobava llavors, just abans de començar les importants obres de restauració i recuperació del castell, que podreu constatar comparant-les amb les fetes enguany.
El Castell de Calaf és a la part alta de la població de Calaf, al cim d’un turó. Està declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional. Des del castell es podia controlar el poble i tot el pla immediat, per on passaven dues vies de comunicació importants: l’una de nord a sud que comunicava el nord de Catalunya (Alt Urgell i Solsonès) amb un ramal de la via Augusta, passant pel municipi romà de «Sigarra» (actual Els Prats de Rei) i l’altra d’est a oest, comunicant la Segarra i les terres de Lleida amb la Catalunya central. Se’l considera una de les fortificacions més importants de la comarca i que caldria relacionar amb altres edificis de planta poligonal com el proper castell de Mirambell.
És una fortificació de planta poligonal amb cinc costats de longituds lleugerament diferents i amplada i longitud de 28 m. Els murs tenen un gruix de 270 a 300 cm. Actualment es conserva en una alçària variable; en alguns trams de mur supera els 10 m. Per damunt de la paret més antiga, original, hi ha una franja més moderna amb espitlleres. La major part dels angles d’aquesta muralla eren corbs; el més oriental fa una forta curvatura vers l’exterior que fa que, des de fora, sembli una bestorre semicircular. A l’angle nord-est hi hagué una planta circular, ara totalment ensorrada. Les parets perimetrals són fetes amb carreus grossos (30 x 35 cm), ben escairats i col·locats a trencajunts. La porta és situada a la banda meridional que dóna a la població en un entrant de la muralla que fa que el portal sobresurti de la resta. Per fora hi manquen les dovelles; per dins és acabat amb un arc rebaixat i té una amplada de 220 cm i una alçària d’uns 275 cm.
A l’interior de l’ample recinte clos per aquest murs perimetrals, hi ha un mur transversal que va d’oest a est i és situat a uns 4,8 m de la paret  sud. A la banda est, cara interior del mur hi ha una cornisa de pedra que es pot relacionar amb l’existència d’un trespol.
Pel que fa a la datació, tot i que les característiques dels murs perimetrals podrien fer pensar en un origen força remot, es considera que aquesta notable fortificació fou construïda força unitàriament cap al segle XII o més aviat al XIII.
El març de 2011 van acabar-se les tasques de restauració del castell de Calaf, iniciades el juliol del 2009, i que han permès recuperar l’estructura exterior del monument, així com fer-ne visitable l’interior. Les obres han estat finançades entre el Ministeri de Foment, l’Incasòl i l’Ajuntament de Calaf, a través del programa de l’1% Cultural.
Extret del web: http://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Calaf
Elena Fàbregas & Jordi Gironès / Abril de 2015
.
+ fotografies: CastellsCatalans/ Calaf
+ informació en PDF: CastellsCatalans/Calaf
tota la informació a: www.castellsCatalans.cat