dimarts, 12 de novembre de 2013

La Roqueta

Nom del castell: La Roqueta
Data de construcció: X
Municipi: Sant Martí de Tous
Comarca: Anoia
Altitud: 699 m
Coordenades: E 1.484818 N 41.529948 (Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: està situat al sud de la població de Sant Martí de Tous i s’hi accedeix a través d’una pista transitable que surt de la carretera que va al pantà de Tous. Cal prendre el desviament a l’esquerra que condueix a les cases de l’Aubereda, i des d’aquí cal prendre el trencall que du a l’ermita de la Mare de Déu de la Roqueta, damunt de la qual hi ha el castell.
Les restes del castell de la Roqueta es troben dalt d’un turó, entre l’església de Santa Maria i el collet de Savinosa, a la banda sud-oest del terme, enfront de la serra de Queralt.

Les primeres notícies són de l’any 960, en l’acta de confirmació feta pel comte de Barcelona i Osona Borrell II al seu vassall Isarn, fill de Sal·la. L’any 1018 el senyorejava Hug de Cervelló el qual promogué un plet amb el bisbe de Vic per una suposada usurpació de terres. El litigi acabà amb una sentència de la comtessa Ermessenda i del seu fill Berenguer Ramon I a favor de la mitra vigatana. Un litigi posterior en la definició dels termes entre Bernat Sendred de Gurb-Queralt i Umbert de Cervelló es resolgué l’any 1030.
Es desconeixen les vicissituds històriques del castell el segle XII, però romangué en poder dels Alamany. L’any 1193 Guerau d’Alamany el llegà al seu fill Guillem de Cervelló qui, el 1226, féu diverses donacions al monestir de Santes Creus entre les que hi havia un mas situat dins del terme del castell. El fill i successor de Guillem, Guerau de Cervelló, abans de morir el 1229 en la conquesta de Mallorca, féu testament i deixà la fortalesa de la Roqueta al monestir de Santes Creus. El 1235 Ramon d’Avinyó renuncia a tots els drets que posseïa a La Roqueta a favor del monestir, drets que es ratificaran l’any 1250.
El segle XIV encara resta en poder de Santes Creus segons es comprova en el fogatge de 1365-1370. Després no se'n sap res mes, llevat que la desamortització, devia també afectar-lo.

La part més vistent de les ruïnes la forma un llenç de paret de considerables dimensions orientat a migdia. Fa 3,3 m d’alt, una longitud de 8,2 m i un gruix de 90 cm. Reforçat interiorment amb una paret on s’obren dues arcades amb arcs de mig punt adovellats. Pertanyia a una sala de si fa o no fa la longitud del mur sud i un amplada de 4 m. El mur oest és mig ensorrat i no resta res dels murs est i nord. Era cobert per una volta de pedra ara esfondrada. A la paret sud hi ha dues espitlleres situades a dos nivells.

Extret del web: http://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_la_Roqueta_(Anoia)
Jordi Gironès / Novembre de 2013

+ fotografies: CastellsCatalans/Roqueta
+ informació en PDF: CastellsCatalans/Roqueta
tota la informació a: www.castellsCatalans.cat