dimarts, 12 de novembre de 2013

Aguiló

Nom del castell: Aguiló
Data de construcció: XI
Municipi: Santa Coloma de Queralt
Comarca: Conca de Barberà
Altitud: 805 m
Coordenades: E 1.419075 N 41.552977 (Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: situat damunt mateix del poble d’Aguiló
El castell d’Aguiló està situat al cim d’un turó al vessant del qual hi ha el poble d’Aguiló, poble del municipi de Santa Coloma de Queralt. Des del cim es gaudeix d’una bona panoràmica de l’Alta Segarra.
La primera referència és de principis del segle XI moment en què el castell és en mans de la família Gurb– Cervelló, senyora de molts castells a la vall mitjana i alta del Gaià. L’any 1018, Hug de Cervelló, repartí les seves propietats entre els fills i cedí aquesta fortalesa a Alamany, continuador de la nissaga dels Cervelló que senyorejaren el castell fins al segle XIII. Sembla, però, que l’infeudà a Amat Elderic d’Orís qui, l’any 1041 el donà a Sicarda, filla dels vescomtes de Cabrera, esposa d’Alamany.
El 1150 es té notícia de Guillem d’Aguiló en un document de cessió d’unes terres als templers.
Al començament segle XIII es faria ben palès el domini dels Aguiló sobre el castell. Guillem d’Aguiló el llegà al seu fill Guillem, cedint a la filla Guilleuma 500 morabatins per la part proporcional de l’herència que l’hi pertocava. Al llarg del segle XIII els Aguiló apareixen documentats en diverses donacions que fan al monestir de Santes Creus. El llinatge entrarà en procés d’extinció al final del segle XIII.
Segons el fogatjament de 1365 - 1370 el castell d’Aguiló era propietat de Dalmau de Queralt, senyor de Santa Coloma de Queralt, descendent de la familia Timor. Després no en saben res més.
Cal suposar que el castell fou construït al segle XI tot i que trenca amb les característiques de les fortificacions d’aquest període. Pel que es conserva de l'edifici es creu que era de planta rectangular. L’element més important era la torre de l’angle sud-oest. Es veu sencera, consolidada, la façana sud amb una torre i una bestorre i bona part de la façana est. La torre del sud-oest té un diàmetre interior de 130 cm, i el gruix del mur de 140 cm. L’alçada és d’uns 6 m. A l’oest de la torre hi ha una porta de 280 cm d’amplada, acabada amb un arc, que semblaria de ferradura, iniciat a 150 cm de terra. La porta fou segellada amb un mur de pedra. Després trobem una bestorre de flanqueig semicircular d’uns 6 m d’alçada.
Aquest mur meridional acaba 3 m després de la torre amb una estranya forma arrodonida. La paret est té 21,6 m de longitud i 170 cm de gruix. La façana nord i oest i tot l’interior de l’edifici, foren enderrocats.

Extret del web: ca.wikipedia.org .org/wiki/Castell_d%27Aguil%C3%B3_)(Sta._Coloma_de_Queralt
Jordi Gironès / Novembre de 2013

+ fotografies: CastellsCatalans/Aguiló
+ informació en PDF: CastellsCatalans/Aguiló
tota la informació a: www.castellsCatalans.cat