dimarts, 13 d’octubre de 2015

Àger

Nom del castell: Àger
Data de construcció: XI
Municipi: Àger
Comarca: Noguera
Altitud: 630 m
Coordenades: E 0.762319 N 41.999836 (Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: situat dins d’Àger i formant part de la canònica de Sant Pere. Les restes del castell d’Àger, juntament amb la canònica de Sant Pere, es troben dalt del turó que domina la vila. 
Els barris de Sant Pere, Sant Martí, Solsdevila i el carrer del Pedró, distribuïts esglaonadament sota el castell, eren dins el recinte murallat. Fora muralles se situaven els ravals de Sant Martí i del Pedró.afrontacions que representen l’àmbit de la vall i es repeteixen l’any 1042 per l’enfranquiment d’alous concedits a Exabel i Garoca i en altres documents de 1060 i 1068.
No hi ha cap eviddència física o documental d’un origen romà del castell però hi ha la possibilitat de considerar un origen islàmic. A la crònica d’«al-’Udhrï» s’esmenta la fortificació de diverses fortaleses entre les quals «Ayira». El castell d’Àger s’hauria fortificat des dels primers moments de l’organització de la Frontera Superior en època califal. Degut a la privilegiada situació i la magnífica construcció, Arnau Mir de Tost convertí la fortalesa en el seu centre polític i residencial preferent i veié reconeguts per part del comte drets jurisdiccionals i una autonomia gairebé absoluta en aquesta zona de frontera.
L’any 1061 s’esmenta la «camera» o sala noble, element essencial d’un castell residencial de l’època. L’any 1068, Arnau Mir de Tost i la seva muller Arsenda cediren el castell a l’abadia de Sant Pere d’Àger que n’esdevingué propietària i el seu abat senyor alodial. El castell, però, romandrà en mans dels Cabrera, vescomtes d’Àger i més endavant comtes d’Urgell, descendents d’Arnau Mir de Tost, com a feudataris de Sant Pere d’Àger, circumstància que comportà nombrosos conflictes al llarg dels segles.
La vall i el castell d’Àger foren conquerits per Arnau Mir de Tost a la primera meitat del segle XI. La documentació fa referència a la fortalesa i el seu terme castral. El castell és documentat des de l’any 1034, en poder d’Arnau Mir de Tost. El 1046 fou conquerit de nou pels musulmans i el 1048 reconquerit definitivament per Arnau Mir. En una donació de certs alous per part d’Arnau Mir a Ollemar i Xeno l’any 1038 es precisa que són «in kastrum de Ager» i es donen les afrontacions de terme del castell: «de parte orientis in Nogera, de meridie in sera de Nor, de occiduo in Nogerola, a parte vero circii in sera de Ares», Les restes conservades són escasses si es té present la importància que devia tenir aquesta construcció, situada dins el recinte sobirà de les muralles d’Àger, al costat de la canònica. 
L’element essencial del castell devia ser una gran sala o castell palau residencial dels vescomtes. Del castell resta una part de la planta baixa d’un gran edifici rectangular distribuït en dues naus paral·leles situades a un nivell inferior al terra de l’església. Per entendre aquesta construcció cal situar-la en relació amb les muralles del recinte sobirà que protegien tot el cim del turó i amb les construccions religioses construïdes a l’interior. Els campanars i els absis podien tenir un important paper defensiu. Aquestes construccions, relacionades amb la canònica s’ampliaren en detriment de l’espai ocupat pel castell. Així, tocant al claustre hi ha vestigis de possibles construccions relacionades amb la fortalesa, potser fins i tot anteriors a les restes del castell palau.
Al nord de l’església hi ha fragments de dues naus orientades d’est a oest d’una amplada d’uns 3 m, una llargada de més de 16 m i una alçada que arriba als 5 m, que devien ésser cobertes amb volta de canó. A l’est de les naus hi trobem la muralla. Molt probablement hi havia un altre pis al damunt, com s’esdevé al castell de Llordà, fet potser una mica abans per ordre del mateix Arnau Mir de Tost. La datació es pot establir a mitjan segle XI.

Extret de:https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_d’Àger
Elena Fàbregas & Jordi Gironès/Octubre de 2015

+ fotografies: CastellsCatalans/Ager
+ informació en PDF: CastellsCatalans/Ager
tota la informació a: www.castellsCatalans.cat

1 comentari:

giaonhanquocte ha dit...

Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

An Thái Sơn chia sẻ trẻ sơ sinh nằm nôi điện có tốt không hay võng điện có tốt không và giải đáp cục điện đưa võng giá bao nhiêu cũng như địa chỉ bán máy đưa võng ở đâu uy tín.