dimarts, 15 de desembre de 2015

Gotmar

Nom del castell: Gotmar (o de Callús)
Data de construcció: segle X
Municipi: Callús
Comarca: Bages
Altitud: 338 m
Coordenades: E 1.779444 N 41.794167(Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: per anar-hi cal entrar dins el nucli urbà de Callús i seguir la carretera C-1410z  fins al polígon industrial Cal Cavaller des d’on cal desplaçar-se fins al cementiri de Callús, prop del qual hi ha l’església de Sant Sadurní i el castell.
El castell de Callús o castell de Gotmar fou un castell medieval situat en un turó sobre la població de Callús (Bages), del que en resta el basament d'una torre de planta circular derruïda situada en el lloc més elevat del turó, d’1,5 m per 7 de diàmetre exterior, i restes de murs de diferents alçades i llargades. És una obra protegida com a Bé Cultural d’Interès Nacional en virtut del decret de castells de l’any 1949, però en conjunt el castell està en un estat de franca ruïna.
Castell termenat, dit inicialment «Castell de Gotmar », documentat el 941, al 982 es parla de Gomare que deien Castellet, i al 1026 com a Castell de Godmar que diuen Casteluç. Es creu que Godmar seria nom de la persona que aprisià o construí el primitiu castell. L’any 1026 s’hi va afegir el nom de Casteluç, que va derivaren Castluç l’any 1054. Fou enderrocat durant la guerra civil de Joan II, el 1462. Conjuntament amb l’antiga parròquia de Sant Sadurní fou el centre de la vida col·lectiva del poble fins a final del segle XIX, quan arribà la indústria tèxtil al pas del Cardener.
Els primers senyors coneguts són dos germans de la família Òdena. En Domnuç Bernat d’Odena el 1054 permuta la seva part al seu germà Guillem Bernat a canvi d’altres béns. El 1063 Guillen Bernat infeuda el castell a Bernat Arnal. El castell va continuar en mas dels Odena almenys fins a finals del s.XII.
No apareix cap més senyor fins al 1358, data en la qual figuren com a senyors Ramon Eimeric i Eimeric de Sallent, ciutadans de Manresa. A finals del s. XV passa a la família Descatllar i després als marquesos de Palmerola. El terme d’aquest castell era pràcticament el mateix que el del terme actual.
Extret de: https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Callús
Elena Fàbregas & Jordi Gironès - Desembre de 2015


+ fotografies: CastellsCatalans/Gotmar
tota la informació a: www.castellsCatalans.cat