dimarts, 12 d’abril de 2016

Sorerols

Nom del castell: Sorerols
Data de construcció: XI
Municipi: Tavertet
Comarca: Osona
Altitud: 794 m
Coordenades: E 2.378889 N 41.998889 (Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: Prendre la carretera BV-5207 que va de L’Esquirol a Tavertet i abans del km 5 cal prendre la pista sense asfaltar que du a la masia de Sobiranes. S’ha de seguir una mica més enllà fins que trobarem arran mateix de pista el turó amb el castell de Sorerols. Si seguíssim la mateixa direcció arribaríem a l’església romànica de Sant Miquel de Sorerols.
El castell termenat de Sorerols, conegut també per Castell de Sobiranes, es troba a curta distància del Mas Sobiranes, dalt d’un petit pujol al sud-oest de la masia i a tramuntana de la Creu del Castell. El nom «Sorerols», amb el decurs del temps, ha sofert modificacions, i ara, segons l’obra consultada es pot llegir «Sererols», «Cerarols » o «Serrarols».
El nom de Sorerols prové del llinatge dels senyors del castell, citat el segle XI. Defensava un terme que coincidia amb el de la parròquia de Sant Miquel de Sorerols. Al final del segle XI depenia dels vescomtes d’Osona-Cardona com altres castells del territori; Fàbregues, Rupit, Fornils o la «domus» de Tavertet. El lloc de Sorerols és documentat entre el 1025 i el 1050. El 1072 es documenta Guillem Sanç de Sorerols i el 1086, Ramon Folc I de Cardona, vescomte d’Osona-Cardona llega, entre altres, els castells de Savassona, Rupit i Sorerols a la seva muller Ermessenda i al seu germà Folc. El domini del llinatge vescomtal sobre el castell de Sorerols ja no es troba més en la documentació.
La família de feudataris que n’esdevingueren senyors es coneix des de l’esmentat Guillem Sanç de Sorerols (1072). Altres membres d’aquesta família cognominada Sorerols s’esmenten entre els anys 1091 i 1206. El 1206, en Ponç de Sorerols, la seva esposa i el seu fill i nora, posaren, sota la protecció de l’orde de Sant Joan de Jerusalem (o Orde Hospitaler), llurs possessions del terme «honorem nostrum quod habemus in toto termino castri de Sorerols».
A final del segle XII tenia drets sobre aquest castell Rotllan o Rutilan de Malla. El seu fill, Berenguer de Malla, l’any 1206, posseïa el castell per llegat del seu pare. Els Malla eren, junt amb la família Santviçens, castlans del castell de Malla i, aquests darrers els substituïren, no se sap com, en el domini del castell de Sorerols fins al 1379, que passà al domini de la família castlana dels Rovira que s’hi mantingueren fins al final del segle XV. 
A primeries del segle XVI (1515) el castell acollia set masies. El 1527 el tenia Antic de Cabrera. El 1587, Frederic de Cardona vengué castell i terme a Antoni Vila, baró de Savassona i pel fet d’ésser ell també senyor de Tavertet es fusiona-ren ambdós termes. El castell de Sorerols, un cop vinculat a la baronia de Savassona ja no sofrí cap més canvi de domini. 
En queden un conjunt de murs atalussats fets amb un aparell de carreuons tallats amb escoda i martell disposats més o menys ordenadament però sense formar filades uniformes, i travats amb morter de calç. Hi ha molts carreus escampats pel voltant. Per les notícies històriques i les restes encara visibles, es creu que el castell era un conjunt d’edificacions més àmplies que una simple torre de defensa.
Extret de: https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Sorerols
Elena Fàbregas & Jordi Gironès / Abril 2016


+ fotografies: CastellsCatalans/Sorerols