dimarts, 10 de desembre de 2019

Arenys

Nom del castell: Arenys
Data de construcció: XIV-XVI
Municipi: Garrigàs
Comarca: Alt Empordà
Altitud: 50 m
Coordenades: E 496196.4 N 4668193.5 (UTM31N - ETRS89)
Com arribar-hi: situat al lloc d’Arenys d’Empordà, a 3 km al sud del poble de Garrigàs accedint-hiper la carretera GIV-6226.
El castell d’Arenys és un castell del municipi de Garrigàs (Alt Empordà) declarat bé cultural d’interès nacional.És un castell termenat, esmentat també com a «força» o lloc fortificat, que hem de situar a les darreries del feudalisme en què els «castells menors» i les torres eren la base de la defensa del territori .La primera cita del castell d’Arenys és de l’any 1306. Durant l’Edat Mitjana pertanyia als senyors Palol, també senyors del castell de Vilopriu, la torre de Cabanelles i la d’Espasens, amb un ampli patrimoni agrícola. Consta que l’any 1319 Dalmau de Palol reté homenatge al bisbe de Girona per la meitat de la dècima de la parròquia d’Arenys. Després passà als Vivet, als Cruïlles (mitjans del s. XVII), als Ferrer, i, finalment, als Sarrà.
El castell, actualment, és un edifici essencialment dels segles XVI-XVII bastit sobre el palau fortificat medieval. El primitiu castell medieval sofrí moltes restauracions durant els segles XVI, XVII i XVIII que li donaren la forma actual. Al segle passat es van destruir els merlets i les garites angulars per construir la teulada actual.
Actualment es troba annex a l’església de Sant Sadurní. És un edifici de planta baixa i dos pisos, rectangular, amb un petit pati central, actualment molt modificat. A la façana meridional hi ha obertures rectangulars. A la llinda del finestral del centre es troba una figura en relleu que correspon a l’emblema dels Palol. A la part central d’aquesta façana sobresurt un cos rectangular a manera de pòrtic amb arcs i voltes a la planta baixa i al pis. A la façana de ponent hi ha un gran portal adovellat d’arc de mig punt, on es pot veure l’escut dels Cruïlles en baix relleu. A la llinda de la finestra hi ha la data 1715.
Aquest edifici ha patit moltes modificacions al llarg del temps, les quals han convertit el castell en un gran casal ple d’afegits i aprofitat per a tasques agrícoles i ramaderes.
Extret de: https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_d%27Arenys
Elena Fàbregas i Jordi Gironès / Desembre 2019

+ fotografies: CastellsCatalans/Arenys
+ informació en PDF: CastellsCatalans/Arenys
tota la informació a: www.castellsCatalans.cat