dijous, 24 d’abril de 2008

VERDÚ ( Urgell )

Les primeres notícies que en tenim del castell de Verdú, son del s. XI.
S’alça a 434 metres enmig de la plana lleidatana, formant part de la comarca d’Urgell, dins del nucli urbà de la vila i enfront de la seva església. No es tracta d’un castell situat estratègicament en un indret alterós, però la seva ubicació forma part, junt amb el veí castell de Ciutadilla, de la marca castellera construïda enfront de la darrera plaça musulmana situada a la ciutat de Lleida.

Format a l’oest del castell, el nucli de poblament originari va néixer a conseqüència de la creació d’una vila nova, constituïda, fonamentalment, per tres carrers que van d’est a oest i per quatre carrers longitudinals, orientats de sud a nord. Aquest espai quedava encerclat per un recinte emmurallat amb torres d’angle i bestorres en el qual s’obrien quatre portals. L’església era situada dins el perímetre del clos murat, entre el castell i la vila nova. La població de Verdú és un excel·lent exemple d’un nucli nascut tardanament arran de la concentració de la població en el pla situat davant del castell, tal com s’expressava en la carta de població cedida el 1184.

El recinte de la fortalesa presenta una planta poligonal, i al seu interior es troben les diverses dependències del castell. L’element més antic que es pot veure és la torre mestra, de base circular, situada al mig del pati i bastida al s. XII o a l’inici del s. XIII; d’uns 22 m d’alçada, es compartimenta en tres estances o pisos. A sota hi ha una cambra cega coberta amb una falsa cúpula que devia servir com a rebost o celler. Al pis principal també cobert amb cúpula s’hi accedia per una porta d’arc de mig punt situada a uns 8 m del sòl exterior.
Dins d’aquesta estança, una porta de dimensions reduïdes dóna pas a una estreta escala de cargol per la qual es puja al pis superior, acabat en dos arcs de mig punt que suporten el terrat. Aquest queda envoltat de merlets, i a sota mateix podem veure un seguit de traus que devien servir per a suportar una galeria volada de fusta. La resta de construccions del castell són ja més tardanes (ss. XIII-XV); destaca una gran sala situada als peus de la torre, coberta per vuit arcs apuntats.
Per sota d’aquesta sala hi ha el probable celler, acabat en una volta de canó i per damunt d’aquestes dues estances, una gran sala gòtica, al nord de la qual s’adossa una torre de planta quadrangular, anomenada Torre Escapçada.

Jordi Gironès Vilardebò / abril de 2008

Avui -abril de 2008- no es possible visitar-lo, ja que es porten a terme treballs de restauració al l' interior del castell.

Més fotografies a l' album Web: CastellsCatalans-Verdú