dimarts, 9 d’abril de 2013

Mejanell

Nom del castell: Mejanell
Data de construcció: XI
Municipi: Estaràs
Comarca: Segarra
Altitud: 663 m
Coordenades: E 1.382265 N 41.725790 (Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: per accedir-hi cal prendre la carretera LV-1005 que va de Sant Ramon a Estaràs i entre els Km. 12 i 11 prendre una pista forestal que surt a mà esquerra, la qual ressegueix l’eix transversal C-25 en direcció NE. S’hi arriba al cap de dos quilòmetres, essent ja visible abans.
El castell de Mejanell conegut també com Torre de Mejanell doncs del primitiu castell tan sols ens ha restat part de l’estructura de la torre de defensa, actualment adossada a un habitatge. Pertany al municipi d’Estaràs per pocs metres ja que el nucli habitat més proper és Sant Ramon, situat a l’oest. S’aixeca a l’extrem d’un petit turó delimitat per dos modestos barrancs i prop de l’església romànica de Sant Pere de Mejanell.
El primer esment segur del castell de Mejanell, anomenat en aquell moment Meià, és de l’any 1098 en què Guillem Guitard, la seva esposa Guilla, vídua d’Eribau de Llobera, i el seu fi ll Carbonell, feren donació de l’església de Sant Cugat de Portell a la canònica de Solsona. Entre les afrontacions del terme parroquial s’esmenta el castell de Meià, que es correspon a aquest indret, sense cap mena de dubte. L’any 1280 ja es consigna el nom de castell de «Meianel». 
El terme de Mejanell va estar vinculat als senyors de la Manresana. L’any 1710 Joan de Copons, senyorejava la Manresana, Mont-ros i Mejanell.
La torre, únic element del castell de Mejanell que ha perviscut, és de planta circular. Està recentment restaurada i es conserven els tres pisos que en origen formaven part de la seva estructura i una alçada de més de 14m. Està assentada directament a la roca calcària.
Al sud, al pis principal, s’obre la porta d’entrada a uns 7 m del sòl. Presenta un arc adovellat de mig punt. Es pot accedir a l’interior de la cambra inferior de la torre, a partir d’una porta oberta modernament a peu pla, ja que aquest espai fou habilitat com a celler de la casa .
Al costat de la torre del castell de Mejanell i del mas del mateix nom es troba una petita església  Es tracta d’un edifici del segle XII format per una nau coberta amb volta de canó. La nau acaba a llevant amb un absis de planta semicircular cobert amb volta de quart d’esfera i s’obre a la nau mitjançant un arc triomfal d’ample inferior a la de l’absis. L’aparell constructiu és de carreus i carreuons irregulars, no gaire ben escairats i disposats en fileres desordenades. Adossat hi ha un cobert que fa de magatzem. 
La torre i el mas son avui una casa rural anomenada Torre de Mejanell

Extret del web: http://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Mejanell
Jordi Gironès / Abril de 2013

+ fotografies: CastellsCatalans/Mejanell
+ informació en PDF: CastellsCatalans/Mejanell
tota la informació a: www.castellsCatalans.cat