dimarts, 8 d’octubre de 2013

Torre Cavallera

Nom del castell: Torre Cavallera
Data de construcció: segle X
Municipi: Camprodon
Comarca: Ripollès
Altitud: 1.150 m
Coordenades: E 2.348967 N 42.297395 (Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: s’hi accedeix per una pista asfaltada des de la colònia Estabanell, dos quilòmetres abans d’entrar al nucli urbà de Camprodon.
La torre Cavallera està situada al veïnal de Cavallera al cim d’un turó, punt estratègic de la serra del mateix nom, des del qual es domina tota la vall del riu Ter fins a Sant Pau de Segúries. En aquest punt el riu Ter s’engorja bastant, per tant, el pas de persones, mercaderies, exèrcits es pot controlar millor.
La seva funció era quasi segurament la de defensar l’entrada meridional de Camprodon servint de punt de guaita i de torre de senyals; ajudava en aquesta funció el castell de Creixenturri, situat gairebé enfront.
El lloc de Cavallera es troba per primera vegada en la documentació del monestir de Sant Joan de les Abadesses d’una venda feta l’any 911 d’un alou situat a «Cavalera». 
A partir de 936-937 comença a documentar-se l’existència d’una fortalesa per donacions o vendes de la fortalesa i terme de Cavallera. No sembla, però, que la fortalesa depengués del monestir que, l’any 1328 en reclamà el domini enfront dels vescomtes de Bas, reclamació que no va reeixir doncs en dates posteriors s’explicita el domini per part del rei i els vescomtes de Bas. 
Els vescomtes degueren vendre els seus drets doncs en el fogatge de l’any 1358, consta que el domini del castell de Cavallera pertanyia a Pere Palomera i a Francesc de Casademunt els quals també alienaren els seus drets ja que en el fogatge de 1365-1370, té el domini Dalmau de Barcelona.
En endavant, les notícies sobre el domini del castell s’esvaeixen i només se sap, esporàdicament (principis del s XVII i principis del s XIX), que havien passat a la corona. Poc després d’aquest últim esment, les senyories jurisdiccionals s’aboleixen. El paper estratègic de la torre minva a partir del s XIV. 
Amb tot, s’hi poden veure diversos búnquers fets durant la guerra civil del 1936.

La torre Cavallera es de planta quadrada; els murs, a l’exterior tenen una longitud de 6,50 m. El gruix sobrepassa un metre. L’alçada és d’uns 11 m. Tenia un nivell inferior sense cap obertura i dos pisos superiors. La porta és situada al primer pis del mur nord-oriental, a uns 4 m de terra i s’hi accedia mitjançant una escala llevadissa. Les voltes que suportaven els dos trespols eren apuntades. La porta és composta per un arc de mig punt format per vuit dovelles ben treballades de mides diverses. Encara és ben visible la volta de canó que formava el primer sostre.
Pel que fa a la datació, la fortalesa és documentada el s X i la torre el s XII però la torre actual fou segurament construïda entre els segles XIII i XIV.

Extret de Viquipèdia: ca.wikipedia.org/wiki/Torre_Cavallera i de l’obra dels Castells Catalans de Rafael Dalmau.
Jordi Gironès / Octubre 2013

+ fotografies: CastellsCatalans/Torre Cavallera
+ informació en PDF: CastellsCatalans/Torre Cavallera
tota la informació a: www.castellsCatalans.cat