dimarts, 11 de juny del 2024

Campelles

 
Nom del castell: Campelles
Data de construcció: XIV
Municipi: Campelles
Comarca: Ripollès
Altitud: 1.339 m
Coordenades: E 429027 N 4682902 (UTM31N - ETRS89)
Com arribar-hi: situat dins el nucli urbà de la mateixa població.

Les vicissituds d’aquest castell són pràcticament desconegudes. Ni es pot precisar el seu terme antic, puix que segurament ni en tenia. Únicament, amb tot, direm que per les poques dades documentals es confirma la seva ubicació en la vall de Ribes i en el comtat de Cerdanya. Les primeres notícies del lloc corresponen a l’any 918, quan Gamisà i la seva muller Virgília vengueren a Emma, abadessa del monestir de Sant Joan de les Abadesses, una casa i altres béns situats al comtat de Cerdanya, a la vall de Ribes (“valle Petrariense”), en els confins de vila Campelles (“villa Campillias”), en el lloc anomenat Engelats. Per tant, en aquell moment encara no hi havia el castell. 
Tampoc no existia l’any 1035, quan el comte Guifré de Cerdanya en el seu testament cedí al seu fill Guillem l’església de Sant Martí de Campelles, juntament amb la de Santa Maria de Ribes, amb la condició que ningú no podria construir-hi un castell sense el permís dels comtes de Cerdanya. 
L’època possible de construcció d’aquest castell es pot suposar que es produí durant les guerres entre els reis de la corona catalano-aragonesa i els de Mallorca, ja que en aquest moment el lloc adquirí un cert valor estratègic. No hi ha notícies de l’existència de cap feudatari per aquest castell, i en els fogatges del segle XIV la parròquia de Campelles consta com a lloc reial. Així, l’única dada que permet confirmar l’existència del castell són les restes de l’edifici que es troba prop del poble, al costat de la torre de guaita forestal; tot això fa pensar que es tracta més aviat d’una guàrdia que no pas d’un castell termenat.
En el turó de la vila de Campelles es va construir aquest castell del qual només queden algunes restes de murs. Aquests murs són confeccionats amb pedra local i lligats amb morter de calç. Es pot observar una traça en forma circular d’aquests murs. Tanmateix, sembla que s’hagi fossilitzat el fossat del recinte en el propi terreny, observant-se el desnivell en forma de v baixa.
A partir del any 2015, s’ha portat a terme unes campanyes d’excavacions que han permès saber com era el castell. Estava format per una torre central, que apareix documentada el segle XI, envoltada per un primer recinte amb dues bestorres i dos tambors, una estança i la cisterna, que, és on hi ha les restes del castell. Segons les excavacions serien del segle XIV. També sembla que hi ha indicis d’un segon recinte emmurallat. La torre té murs de 2 metres de gruix en forma de talús, l’interior té uns 5 metres diàmetre, i això dona un diàmetre total aproximat de 9 metres.
Darrerament (vers al 2021) s'ha aixecat el mur -que es pot veure a la fotografia- recreant l'alçada original. Anteriorment al mur aixecat, es va construir una rampa metàlica interior, que permet resseguir el mur i arribar fàcilment al punt més alt, així con un pont que salva el fossar original, ara perfectament visible. Visita molt recomanable amb vistes a un entorn idíl·lic.

Extret d’Enciclopedia.cat de Catalunya Romànica. i de l’Inventari de Patrimoni Cultural de la Generalitat (2016)
Elena Fàbregas & Jordi Gironès / juny 2024

Veure el PDF: Castell de Campelles
Fotografies : Campelles